ห้องอาหารฮาลอง โรงแรมเฟิสท์

ผลิตโดย : ห้องอาหารฮาลอง โรงแรมเฟิสท์

ที่อยู่ : 2 ซอยสมประสงค์ 1 ถนน39 เขต ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2255-0100-20

โทรสาร : 0-2653-7809 / 0-2653-8048

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : www.firsthotelbangkok.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก