เดอะแกลเลอรี่ สินิสา เพลช

ผลิตโดย : เดอะแกลเลอรี่ สินิสา เพลช

ที่อยู่ : 494 ถ.ริมคลองประปาฝั่งขวา เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ : 0-2556-0241-2

โทรสาร : 0-2556-0239

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : www.zinizaplace.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก