โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง

ผลิตโดย : โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง

ที่อยู่ : 4 ซอย 22 ถ.รามคําแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2318-4444

โทรสาร : 0-2318-0536

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : www.regentthailand.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก