รีสอร์ทบางพลัด

ผลิตโดย : รีสอร์ทบางพลัด

ที่อยู่ : 2 ถนนจรัลสนิทวงศ์ซอย 77/1 แขวงบางอ้อ เขต บางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2885-5737-8

โทรสาร : 0-2885-5743

อีเมล์ : resortbangphlat@hotmail.com

website : www.resortbangphlat.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก