ยานา เรสเตอรองส์

ผลิตโดย : ยานา เรสเตอรองส์

ที่อยู่ : 444 ศูนย์การค้ามาบุญครอง ชั้น 5 ถนนพระราม 1 แขวงพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2611-4589

โทรสาร :

อีเมล์ : yana.mbk@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก