ภัตตาคารเอลธารา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ผลิตโดย : ภัตตาคารเอลธารา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ที่อยู่ : 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10410

โทรศัพท์ : 0-2290-0125

โทรสาร : 0-2247-8653

อีเมล์ : construe_com@hotmail.com/ chaopark@chaophyapark.com

website : www. chaophyapark.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก