ห้องอาหารซาร่า โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้

ผลิตโดย : ห้องอาหารซาร่า โรงแรมนิวเวิลด์ซิตี้

ที่อยู่ : ซอย 2 ถนนสามเสน (บางลําพู) แขวงบ้าน พานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ : 0-2281-5596

โทรสาร : 0-2629-0587

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : www.newworldcityhotel.com

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก