สุใบดะห์ ชวนชิม

ผลิตโดย : สุใบดะห์ ชวนชิม

ที่อยู่ : 236 -238 พหลโยธิน 127 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.30 12130

โทรศัพท์ : 086-568-6948

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก