ครัวนาคนาวา ข้าวหมกไฮโซ

ผลิตโดย : ครัวนาคนาวา ข้าวหมกไฮโซ

ที่อยู่ : 39/1 หมู่ 9 ตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัด22 30130

โทรศัพท์ : 081-924-7091

โทรสาร : 02-253-2455

อีเมล์ : nv_translation@yahoo.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก