ร้านริมกก ข้าวซอยอิสลาม

ผลิตโดย : ร้านริมกก ข้าวซอยอิสลาม

ที่อยู่ : 333 หมู่ 4 ถนนบ้านใหม่ ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัด13 57100

โทรศัพท์ : 081 - 681 – 4919

โทรสาร :

อีเมล์ : ninead12@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก