ซากีน่า อาหารอิสลาม

ผลิตโดย : ซากีน่า อาหารอิสลาม

ที่อยู่ : 80 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัด13 57110

โทรศัพท์ : 056 - 713 – 505

โทรสาร : 053 -765 -088

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก