ร้านอาหารซาลีมา

ผลิตโดย : ร้านอาหารซาลีมา

ที่อยู่ : 500 หมู่ 1 ตําบลแม่สลองนอก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด13 57110

โทรศัพท์ : 053 - 765 – 088

โทรสาร : 053 -765 -088

อีเมล์ : salimaza@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก