บริษัท อาหารสำเร็จรูป สุไหงโก-ลก จำกัด (ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาหารสำเร็จรูป สุไหงโก-ลก)

ผลิตโดย : บริษัท อาหารสำเร็จรูป สุไหงโก-ลก จำกัด (ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาหารสำเร็จรูป สุไหงโก-ลก)

ที่อยู่ : 221/1 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.26 96120

โทรศัพท์ : 073 - 611 437

โทรสาร : -

อีเมล์ : -

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก