วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านทรายขาว

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านทรายขาว

ที่อยู่ : 95/2 หมู่ที่ 3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.33 94120

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล์ : -

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก