ข้าวเกรียบปลาอ่าวมะนาว

ผลิตโดย : ข้าวเกรียบปลาอ่าวมะนาว

ที่อยู่ : 353 หมู่ที่ 7 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.26 96000

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล์ : befishcracker@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก