วิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูปเพื่อสุขภาพ33 (อาหารทะเลแปรรูปเพื่อสุขภาพ)

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูปเพื่อสุขภาพ33 (อาหารทะเลแปรรูปเพื่อสุขภาพ)

ที่อยู่ : 154/67 หมู่ที่ 11 ซ.18 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.33 94000

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล์ : piwitha@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก