วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซอยปราจีน (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปราจีน ม.11)

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซอยปราจีน (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปราจีน ม.11)

ที่อยู่ : 150 หมู่ที่ 11 ซ.ปราจีน ถ.สาย47 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.26 96190

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล์ : -

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก