วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนบ้านปูยู (กลุ่มส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจบ้านปูยู)

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนบ้านปูยู (กลุ่มส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจบ้านปูยู)

ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 1 ต.เกาะสะท้อน อ.17ใบ จ.26 96110

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล์ : -

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก