วัฒนาฟาร์ม

ผลิตโดย : วัฒนาฟาร์ม

ที่อยู่ : 44/12 หมู่ที่ 3 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.59 90110

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล์ : ppong_0306@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก