ร้านขนมบ้านโกไข่

ผลิตโดย : ร้านขนมบ้านโกไข่

ที่อยู่ : 25/17-18 หมู่ที่ 5 ถ.สายเอเซีย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.59 90110

โทรศัพท์ : 074 - 501 770

โทรสาร : -

อีเมล์ : baankokai@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก