กลุ่มผลิตอาหารขนมมาลายู

ผลิตโดย : กลุ่มผลิตอาหารขนมมาลายู

ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 5 ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.59 90131

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล์ : adulnew@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก