วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงสำเร็จรูปสมใจนึก (กลุ่มสมใจนึก)

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงสำเร็จรูปสมใจนึก (กลุ่มสมใจนึก)

ที่อยู่ : 82/15 ซ.เหรียญรุ่งโรจน์ ถ.กาญจนวณิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.59 90120

โทรศัพท์ : 074 - 460 855

โทรสาร : -

อีเมล์ : somjainuekk@gmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก