วิสาหกิจชมชุนชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกบินทร์ร่วมใจ

ผลิตโดย : วิสาหกิจชมชุนชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกบินทร์ร่วมใจ

ที่อยู่ : 85 ถ.เจ้าสำอางค์ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.32 25110

โทรศัพท์ : 037 - 280 885

โทรสาร : 037 - 280 885

อีเมล์ : supharat12@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก