กลุ่มผู้ผลิตกาแฟดอยป่าแป๋และเครื่องดื่มสมุนไพร (กลุ่มอาชีพพัฒนาสังคมบ้านห้วยแหน)

ผลิตโดย : กลุ่มผู้ผลิตกาแฟดอยป่าแป๋และเครื่องดื่มสมุนไพร (กลุ่มอาชีพพัฒนาสังคมบ้านห้วยแหน)

ที่อยู่ : 109 หมู่ที่ 9 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.55 51110

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล์ : kanlayapapae@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก