วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกไคร (กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร)

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกไคร (กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร)

ที่อยู่ : 29/1 หมู่ที่ 1 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.41 82180

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : 076 - 406 555

อีเมล์ : -

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก