วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวฮางงอกหอมทองสกลทวาปี บ้านโนนกุง

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวฮางงอกหอมทองสกลทวาปี บ้านโนนกุง

ที่อยู่ : 151 หมู่ที่ 3 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.58 47230

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล์ : ap_gabarice@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก