วิสาหกิจชุมชนจั่นมะพร้าวทับสะแก (มะพร้าวอบน้ำผึ้งตุ๊กตา)

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนจั่นมะพร้าวทับสะแก (มะพร้าวอบน้ำผึ้งตุ๊กตา)

ที่อยู่ : 4 หมู่ที่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.31 77130

โทรศัพท์ : 032 - 546 197

โทรสาร : -

อีเมล์ : -

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก