วิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน (กลุ่มขนมหวานบ้านทองเอน)

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนขนมหวานทองเอน (กลุ่มขนมหวานบ้านทองเอน)

ที่อยู่ : 31/2 หมู่ที่ 1 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.66 16110

โทรศัพท์ : 036 - 811 074

โทรสาร : -

อีเมล์ : -

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก