วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกอินทรีย์

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกอินทรีย์

ที่อยู่ : 169/1 หมู่ที่ 2 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.14 50220

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล์ : -

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก