วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรทุ่งหลุก

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรทุ่งหลุก

ที่อยู่ : 41 หมู่ที่ 7 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.14 50320

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล์ : -

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก