วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจญาณิศาน้ำปลาหวาน (ญาณิศา น้ำปลาหวาน)

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจญาณิศาน้ำปลาหวาน (ญาณิศา น้ำปลาหวาน)

ที่อยู่ : 201/737 หมู่ที่ 7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.61 10540

โทรศัพท์ : 02 - 348 1476

โทรสาร : 02 - 348 1476

อีเมล์ : -

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก