วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาม่วง - บ้านปริง

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาม่วง - บ้านปริง

ที่อยู่ : 72/9 หมู่ที่ 4 ต.นบปริง อ.เมือง จ.41 82000

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล์ : -

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก