บริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลิตโดย : บริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่ : 128/37 ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02 - 612 0091

โทรสาร : 02 - 612 0092

อีเมล์ : tuck-besta@hotmail.com

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก