วิสาหกิจชุมชนมะม่วงแช่อิ่มอำเภอปากเกร็ด

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนมะม่วงแช่อิ่มอำเภอปากเกร็ด

ที่อยู่ : 39/481 หมู่ที่ 3 ซ.สุขาประชาสรรค์ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.25 11120

โทรศัพท์ : 081-268-0598

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก