วิสาหกิจชุมชนหมี่ตะคุบ้านตะคุไทย

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนหมี่ตะคุบ้านตะคุไทย

ที่อยู่ : 127/2 หมู่ที่ 2 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.22 30150

โทรศัพท์ : 081-879-7673

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก