วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีขนมแปรรูป

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีขนมแปรรูป

ที่อยู่ : 165/2 หมู่ 5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.23

โทรศัพท์ : 075-311646 / 083-1803135

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก