วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์และน้ำพริก

ผลิตโดย : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์และน้ำพริก

ที่อยู่ : 136 หมู่ที่ 3 ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.12 86140

โทรศัพท์ : 086-272-2028

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก