กลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย

ผลิตโดย : กลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย

ที่อยู่ : 77 หมู่ที่ 12 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.8 22160

โทรศัพท์ : 081-984-2355

โทรสาร :

อีเมล์ : ไม่มีอีเมล์

website : ไม่มีเว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า :

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก