วัตถุเจือปนอาหาร


ผลการค้นพบ : 86 รายการ

ลำดับที่ สาร (วัตถุเจือปนอาหาร) รายละเอียดเพิ่มเติม
1
Tocopherols(E306) อ่านเพิ่มเติม
2
TRICALCIUM CITRATE M-2 อ่านเพิ่มเติม
3
TRICALCIUM PHOSPHATE M-3 อ่านเพิ่มเติม
4
Trisodium Citrate อ่านเพิ่มเติม
5
Trisodium Citrate Dihydrate อ่านเพิ่มเติม
6
Xanthan Gum อ่านเพิ่มเติม
7
Xanthan Gum อ่านเพิ่มเติม
8
Yeast Extract อ่านเพิ่มเติม
9
Yellow Tartrazine อ่านเพิ่มเติม
10
กำมะถัน อ่านเพิ่มเติม
11
กำมะถันเกล็ด อ่านเพิ่มเติม

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก