วัตถุเจือปนอาหาร


ผลการค้นพบ : 86 รายการ

ลำดับที่ สาร (วัตถุเจือปนอาหาร) รายละเอียดเพิ่มเติม
1
Oxidation อ่านเพิ่มเติม
2
Paprika Oleoresin(E160c) อ่านเพิ่มเติม
3
pH regulator อ่านเพิ่มเติม
4
Phosphoric Acid อ่านเพิ่มเติม
5
Pineapple Flavour อ่านเพิ่มเติม
6
Polysorbate 60 อ่านเพิ่มเติม
7
Potassium Citrate อ่านเพิ่มเติม
8
Potassium Sorbate อ่านเพิ่มเติม
9
Presevative อ่านเพิ่มเติม
10
Pronofos 113,116 อ่านเพิ่มเติม
11
Quality Improver Food Additive อ่านเพิ่มเติม
12
Refine Sugar อ่านเพิ่มเติม
13
Refined Salt อ่านเพิ่มเติม
14
SILFAR SE 4 อ่านเพิ่มเติม
15
sodium benzoate อ่านเพิ่มเติม
16
SODIUM BICARBONATE USP GRADE # 1 อ่านเพิ่มเติม
17
Sodium Carbonate อ่านเพิ่มเติม
18
Sodium Carboxymethyl Cellulose อ่านเพิ่มเติม
19
Sodium Citrate อ่านเพิ่มเติม
20
Sodium Erythobate อ่านเพิ่มเติม
21
Sodium Metabisulfite อ่านเพิ่มเติม
22
Sodium Mettasulphite อ่านเพิ่มเติม
23
Sweetener อ่านเพิ่มเติม
24
Taste อ่านเพิ่มเติม
25
Taste & pH regulator อ่านเพิ่มเติม

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก