วัตถุเจือปนอาหาร


ผลการค้นพบ : 86 รายการ

ลำดับที่ สาร (วัตถุเจือปนอาหาร) รายละเอียดเพิ่มเติม
1
FRUCTOSE อ่านเพิ่มเติม
2
Fructose syrup อ่านเพิ่มเติม
3
Glycine(E640) อ่านเพิ่มเติม
4
Glycymin อ่านเพิ่มเติม
5
Guar Gum อ่านเพิ่มเติม
6
Hydrogen Per อ่านเพิ่มเติม
7
Kreation BK อ่านเพิ่มเติม
8
lecithin จากถั่วเหลือง อ่านเพิ่มเติม
9
Lime Flavor อ่านเพิ่มเติม
10
LYOFAST SAB 442 B อ่านเพิ่มเติม
11
LYOFAST Y 430 A อ่านเพิ่มเติม
12
LYOFAST ABC 1 อ่านเพิ่มเติม
13
LYOFAST LA3 อ่านเพิ่มเติม
14
LYOFAST MW 039 R อ่านเพิ่มเติม
15
LYOFAST SAB 446B อ่านเพิ่มเติม
16
LYOFAST ST 075 อ่านเพิ่มเติม
17
LYOFAST ST 077 อ่านเพิ่มเติม
18
LYOFAST Y 480 F อ่านเพิ่มเติม
19
LYOFAST YAB 450 AB อ่านเพิ่มเติม
20
Mango Flavour อ่านเพิ่มเติม
21
Monosodium glutamate อ่านเพิ่มเติม
22
Monosodium glutamate + Disodium 5'-ribonucleotide อ่านเพิ่มเติม
23
NATACID อ่านเพิ่มเติม
24
NISIDE อ่านเพิ่มเติม
25
NPSS-1 อ่านเพิ่มเติม

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก