Ascorbic acid

ผู้จำหน่าย ที่อยู่ รับรองฮาลาลเลขที่
คิงส์ มิลลิ่ง กำจัด ที่อยู่ 49 หมู่ 2 สุขสวัสดิ์ 43 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปาการ 10130 โทรศัพท์ 02-818-3090-1 โทรสาร 02-818-3139 E-mail : salekingmilling@hotmail.com A 209/2547
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : 212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์ : 032-811224 โทรสาร : 032-811240 180057430211

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก