Baking Powder

ผู้จำหน่าย ที่อยู่ รับรองฮาลาลเลขที่
คิงส์ มิลลิ่ง กำจัด ที่อยู่ 49 หมู่ 2 สุขสวัสดิ์ 43 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปาการ 10130 โทรศัพท์ 02-818-3090-1 โทรสาร 02-818-3139 E-mail : salekingmilling@hotmail.com 886/2546

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก