วัตถุเจือปนอาหาร


ผลการค้นพบ : 86 รายการ

ลำดับที่ สาร (วัตถุเจือปนอาหาร) รายละเอียดเพิ่มเติม
1
Sunset Yellow อ่านเพิ่มเติม
2
Amylase อ่านเพิ่มเติม
3
Antioxidant Food Additive อ่านเพิ่มเติม
4
Ascorbic acid อ่านเพิ่มเติม
5
Baking Powder อ่านเพิ่มเติม
6
Batter 225 อ่านเพิ่มเติม
7
Benzoyl peroxide อ่านเพิ่มเติม
8
Calcium Chloride อ่านเพิ่มเติม
9
Calcium Lactate (Puracal PP/FCC (Food Additive) อ่านเพิ่มเติม
10
Caramel Color(E150c) อ่านเพิ่มเติม
11
Carmoisine อ่านเพิ่มเติม
12
Chocolate Brown อ่านเพิ่มเติม
13
Citric Acid อ่านเพิ่มเติม
14
Citric Acid Anhydrous อ่านเพิ่มเติม
15
Citric Acid Monohydrate อ่านเพิ่มเติม
16
Clouding อ่านเพิ่มเติม
17
Coconut Flavour อ่านเพิ่มเติม
18
Colouring agent อ่านเพิ่มเติม
19
Disodium 5'-ribonucleotide อ่านเพิ่มเติม
20
Disodium 5'-Ribonucleotides(E635) อ่านเพิ่มเติม
21
Disodium Succinate อ่านเพิ่มเติม
22
Egg Yellow อ่านเพิ่มเติม
23
Firming agent อ่านเพิ่มเติม
24
Flavour อ่านเพิ่มเติม
25
Flavour enhancer อ่านเพิ่มเติม

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก