แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch)

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

ที่อยู่ : 236, 238 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : (66) 38 391 503

โทรสาร : (66) 38 746 114

อีเมล์ : domesticsales@burapaprosper.com,export@burapaprosper.com

website : www.burapaprosper.com

โลโก้ :

รายละเอียด :

แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch)

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก