มิโสะแจ่ว

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท คู่ครัวไทย จำกัด

ที่อยู่ : 95/1 หมู่ 9 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 0-3932-2360 08-1687-8222

โทรสาร : 0-3932-2360

อีเมล์ : kookruathai@hotmail.com

website : www.kookruathai.com

โลโก้ :

รายละเอียด :

มิโสะแจ่ว

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก