ชาส้มแขก

ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนกวนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะ (กลุ่มทุเรียนกวนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบูเก๊ะและส้มแขกแห้ง)

ที่อยู่ : 72 หมู่ที่ 2 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

โทรศัพท์ : 073-554028

โทรสาร :

อีเมล์ : sumon72@hotmail.com

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

ส้มแขก พืชสมุนไพรที่ปลูกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องการพัฒนาส้มแขกที่มีมากในพื้นที่นำมาแปรรูปเป็นชาส้มแขก ที่มีประโยชน์  ช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดความอยากรับประทานอาหาร สะดวกในการชงดื่ม

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก