หมี่กรอบปลาหยอง

ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซอยปราจีน (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปราจีน ม.11)

ที่อยู่ : 150 หมู่ที่ 11 ซ.ปราจีน ถ.สายยะลา ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล์ : -

website : -

โลโก้ :

รายละเอียด :

หมี่กรอบปลาหยอง ได้แนวความคิดในการพัฒนามาจากวิถีชีวิตชาวเลเมืองปักษ์ใต้ ที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบปลาจากท้องทะเลมากมาย เพื่อให้วัตถุดิบเหล่านั้นมีคุณค่า จึงมีการรังสรรค์เป็นเมนูหมี่กรอบปลาหยองขึ้นมา เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าของโปรตีนจากเนื้อปลา อีกทั้งมีรสชาติที่อร่อยชวนลิ้มลอง

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก