ข้าวแต๋นน้ำซอสทุเรียน

ชื่อผู้ประกอบการ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนบ้านปูยู (กลุ่มส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจบ้านปูยู)

ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 1 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

อีเมล์ : -

website : -

โลโก้ :

รายละเอียด :

เนื่องจากข้าวแต๋น เป็นขนมพื้นบ้านที่ทำสืบทอดกันมาช้านาน ปัจจุบันมีอยู่หลากหลายรูปแบบ  ทางกลุ่มจึงคิดพัฒนาให้มีรสชาติที่แปลกใหม่ โดยผสมผสานวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นเพื่อสร้างความแตกต่าง จึงเลือกใช้ทุเรียนใต้ซึ่งหาง่ายในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นน้ำซอสราดหน้าข้าวแต๋น ทำให้ได้ข้าวแต๋นที่มีรสชาติอร่อยและได้กลิ่นหอมของทุเรียนอ่อนๆ

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก