มอคค่าลำไยป่าแป๋

ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มผู้ผลิตกาแฟดอยป่าแป๋และเครื่องดื่มสมุนไพร (กลุ่มอาชีพพัฒนาสังคมบ้านห้วยแหน)

ที่อยู่ : 109 หมู่ที่ 9 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน

โทรศัพท์ : 089- 850 3700

โทรสาร :

อีเมล์ : kanlayapapae@hotmail.com

website :

โลโก้ :

รายละเอียด :

เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสำเร็จที่ผลิตอยู่ เป็นมอคค่าปรุงสำเร็จ ที่ใช้วัตถุดิบกาแฟอาราบิก้าจากดอยป่าแป๋ ณ จังหวัดลำพูน ที่ปลูกกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คุณภาพ เชิงอนุรักษ์มากว่า 30 ปีภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ปลอดภัยจากสารเคมี และใช้ความหวานจากน้ำตาลลำไยที่เป็นวัตถุดิบท้องถิ่นของจังหวัดลำพูน ในการทดแทนน้ำตาลทรายบางส่วน เพิ่มความหอมหวานชวนรับประทานให้กับตัวผลิตภัณฑ์

MAP

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก